ฐานข้อมูลออนไลน์ ScienceDirect

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร STKS_000003
ชื่อหลักสูตร ฐานข้อมูลออนไลน์ ScienceDirect
หน่วยงาน ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่เรียน 22 ก.ค. 2564
คำสำคัญ ฐานข้อมูลออนไลน์, งานวิจัย, วิทยาศาสตร์, Elsevier, ScienceDirect, Online Database
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

ฐานข้อมูลออนไลน์ ScienceDirect

รูปแบบการเรียนรู้

หลักสูตรเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ไม่มีใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้สนใจทั่วไป

หน่วยงานสร้างสรรค์หลักสูตร

  1. ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) / สวทช.