เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร TCU_EDUTECH001
ชื่อหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
หน่วยงาน โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
วันที่เรียน 1 ม.ค. 2559
คำสำคัญ
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมการศึกษา การออกแบบบทเรียนออนไลน์ การบริหารจัดการห้องเรียนเสมือนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ ICT เป็นฐาน เนื้อหาเป็นการเรียนตามอัธยาศัย ไม่มีประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เรียน

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น