การใช้งานโปรแกรม Closed Caption

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร CC-001
ชื่อหลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Closed Caption
หน่วยงาน องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)
วันที่เรียน 1 ม.ค. 2564
คำสำคัญ Closed Caption, CC, คำยบรรยายแทนเสียง, การถอดความ
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

การใช้งานโปรแกรม Closed Caption

หลักสูตรนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทำคำบรรยายแทนเสียง

คุณสมบัติผู้เรียน

ทุกท่านที่สนใจ

ทีมออกแบบพัฒนาหลักสูตร

สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)