การเรียนรู้โครงงานสมองกลฝังตัวด้วยบอร์ด GoGo board

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร URU01
ชื่อหลักสูตร การเรียนรู้โครงงานสมองกลฝังตัวด้วยบอร์ด GoGo board
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่เรียน 1 ม.ค. 2560
คำสำคัญ
แชร์
 

ภาพรวม

URL Short

goo.gl/ETPaed